Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C

ADANA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 2015/………….Esas Sayılı

SARIÇAM TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI : ……………………

VEKİLİ : ………………………

BORÇLU : ………….

BORÇ MİKTARI : 197.188,00 TL

Yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasında borçlu …………… ve …………….
adına kayıtlı Taşınmaz , Arsa, Tarla kaydına rastlanması halinde üzerine
haciz şerhi işlenerek en son tapu bilgilerinin çıkartılarak müdürlüğümüz
dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına İVEDİLİKLE
bilgi verilmesi rica olunur.28/07/2015

İCRA MÜDÜRÜ