Giriş yap
Kayıt ol

        ... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                  

DAVACI                                :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Tanımaya itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – Davalı, müvekkilin kızı ...’yı kendi kızıymış gibi
tanıyarak nüfus kaydını yaptırmıştır.

2 – …, esasen müvekkilin kızıdır ve davalıyla hiçbir ilgisi
bulunmamaktadır. Yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda da bu
gerçek ortaya çıkacaktır.

3 – Müvekkilin kızının kendi nüfusuna kaydettirilebilmesi için
söz konusu tanımanın iptal edilmesi ihtiyacı olduğu için bu
davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S.K. m. 298 ve ilgili mevzuat.

Ì

Ô

8

‚

¸

Ì

‚

Nüfus kayıtları, DNA testi, tanık beyanları ve diğer hukuki
deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle dava konusu tanımanın iptaline ve
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygıyla talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                         Davacı Vekili

                                    
                                    
                      Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78