Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../10/2014

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

D.KONUSU : Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Brighton
İlçe Mahkemesi’nin ….. tarih …. Sayılı boşanma kararının tanınması ve
tenfizi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı ile davalı …/1986 tarihinde İngiltere’de evlenmişlerdir.
  Evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2. Tenfizi talep edilen Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik
  Krallığı Brighton İlçe Mahkemesi’nin …. tarih …. Sayılı karar ile
  BOŞANMANIN KESİNLEŞTİĞİ VE BÖYLECE SÖZ KONUSU EVLİLİĞİNİN SONA
  ERDİĞİ ONAYLANMIŞTIR.(EK: 1 Apostille Mahkeme kararı aslı, EK: 2
  Apostille Türkçe tercümesi)

3. Davacı ile davalının İngiltere hukukuna göre yaptıkları
  evliliklerini yine İngiltere hukuk kurallarına göre sonlandıran
  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Brighton İlçe
  Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının T.C. hukukuna göre
  geçerli hale gelmesi ve davacının Nüfus kaydına eşinden boşandığının
  işlenebilmesi için iş bu davanın açılması gerekmektedir.

4. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Brighton İlçe
  Mahkemesi’nin …. tarih …. Sayılı Kararı ile;

-  …… tarihinde söz konusu kararın nihayete erdiği ve kesinleştiği ve
  böylece söz konusu evliliğinin sona erdiği,

-  Boşanma, vasiyetname kapsamındaki mirası etkiler

 Evliliğinin taraflardan herhangi biri tarafondan halihazırda bir
 vasiyetname hazırlanmış olması durumunda, 1837 Wills Kanunu Bölüm 18A
 gereğince:

(a) Vasiyetnamede aksi bir tasavvur bulunmadığı sürece, vasiyetnamenin,
  eski eşi vasi veya vekil tayin eden, veya eski eşe tasarruf yetkisi
  veren herhangi bir hükmü, sanki eski eş evliliğin sona erdiği
  tarihte vefat etmiş gibi yürürlüğe girecektir;

(b) Vasiyetnamede aksi bir tasavvur bulunmadığı sürece, eski eşe miras
  olarak bırakılan herhangi bir mülk, veya bir pay sanki eski eş
  evliliğin sona erdiği tarihte vefat etmiş gibi intikal edecektir.

-  Boşanma, velayet tayinini etkiler

 Mevzuatta aksi bir tasavvur bulunmadığı sürece, 1989 tarihli Çocuk
 Yasası’nın 5(3) veya 5(4). Bölümlerine gire bir eşin eski eşini veli
 olarak tayini, yine aynı Yasanın 6. Bölümü gereğince, evliliğin fesih
 tarihinde iptal olmuş sayılır.

 Karar verilmiştir.

5. Tarafların Türkiye’de taşınır, taşınmaz hiçbir mal varlıkları
  bulunmamaktadır. Birbirlerinden maddi ve manevi tazminat ve nafaka
  talepleri de bulunmamaktadır. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
  Birleşik Krallığı Brighton İlçe Mahkemesi’nin …. tarih ….. Sayılı
  kararının yalnızca tarafların BOŞANMALARINA dair olan hükmünün
  tanınması ve tenfizi ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi
  talep edilmektedir.

6. Tarafların işbu dava nedeni ile de birbirlerinden avukatlık ücreti
  ile yargılama giderleri talebi bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : MÖHUHHK, MK, HMK, ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik

 Krallığı Brighton İlçe Mahkemesi’nin …. tarih …. Sayılı kararı aslı ve
 tercümesi, vesair tüm

yasal deliller.

İSTEM SONUCU : Yukarıdaki açıklamalar ve dava dilekçesi karar aslı ve
tercümelerinin incelenmesi ile tarafların boşanmalarına dair Büyük
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Brighton İlçe Mahkemesi’nin
… tarih …. Sayılı kararın yalnızca tarafların BOŞANMALARINA dair olan
bölümü hükmünün Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanınması ve
tenfizi ile tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini dileriz.

 Saygılarımızla

EKLER :

EK: 1 Apostille Mahkemenin kesin kararı aslı,

EK: 2 Apostille Türkçe tercümesi,

EK: 3 Davacının Vekaletnamesi,