Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL (NÖB) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI : ….

Adres : ….

VEKİLİ : .

Adres : .

DAVALI : .

Adres : .

KONU : Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması Talebimizden
İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı ile davalı arasındaki evlilik yabancı mahkeme kararı ile son
bulmuştur. Yabancı mahkeme kararı kesinleşmiş ve kesinleşme şerhi
alınmıştır.

2. Boşanma ile ilgili yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar
verilmesini talep ediyoruz.

3. Kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının Türkiye’de geçerlilik kazanması
için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : Yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhli aslı ve onaylı
tercümesi, nüfus kayıtları ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : 5718 sayılı MÖHUK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, tanıma talebimizin
kabulü ile Remscheid Yerel Mahkemesinin boşanma kararının tanınmasına ve
nüfusa tesciline karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

…….

EK :

1- Yabancı mahkeme kararının aslı ve onaylı tercümesi.

2- Yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhi ve onaylı tercümesi.

3- Davacının kimlik ve pasaport fotokopisi

3- Vekaletname.