Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ……….. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DELİL LİSTESİ SUNAN

DAVACI :,

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : ………….. tarihli duruşmada verilen ara karar gereği delil ve tanık
listemizin sunulması hakkında.

DELİLLERİMİZ

1. Tarafların Nüfus kayıtları,

2. Bilirkişi,

3. Yemin

4. Her türlü yasal delil

5. Tanık,

TANIKLARIMIZ

1. ……………………..

ADRES ……………………….

Müvekkilin ……….., Davalı eşin müvekkile fiziksel ve psikolojik baskı
uyguladığı davalının alkol bağımlısı olduğu, müşterek evin evinin
geçiminin müvekkil tarafından karşılandığına ilişkin beyanda
bulunacaktır.

2. ……………….

ADRES: ………………..

Müvekkilin arkadaşıdır. müvekkilin ev fatura ve ödemeleri sebebiyle
işyerinde sık sık maaş avansı çektiğine, müşterek olarak yaşadıkları
evin geçiminin davacı tarafından karşılandığına, davacı müvekkil ile
davalı eşin telefon konuşmalarında tartışmalarına ilişkin beyanda
bulunacaktır.

TÜM TANIKLARIMIZA SORULACAK SORULAR:

1. Davalının, davacı müvekkile olan tutumu nasıldır? Davalı yan
  müvekkil davacıya fiziksel veya psikolojik baskı uygulamış mıdır?

2. Davacı yan nasıl bir eş ve nasıl bir annedir? Davacı yan müşterek
  çocuk …………. ile nasıl bir ilişki içerisindedir? Davacının, eş olarak
  herhangi bir eksiği ya da yanlışı olmuş mudur?

3. Davalı yan nasıl bir babadır? Davalı yan müşterek çocuk ……….. ile
  nasıl bir ilişki içerisindedir? Davalı yan eş ve baba olarak
  herhangi bir eksiği ya da yanlışı olmuş mudur?

4. Tarafların dava öncesine kadar birlikte yaşadıkları ev ile ilgili
  olarak evin geçimini kimin sağladığını, kira ve benzeri ödemelerin
  kim tarafından yapıldığı?

5. Davalının hangi işle meşgul olduğu düzenli bir iş hayatı olup
  olmadığı?

6. Davacının hangi işle meşgul olduğu düzenli bir iş hayatı olup
  olmadığı? Toplum ahlak ve kurallarına aykırı hareketlerinin olup
  olmadığı?

Gereği takdirlerinize arz olunur.28.04.2015

Saygılarımızla,

 Davacı