Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR 1-

KONU :Tanık listemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

TANIKLARIMIZ

Tanıklar dava dilekçesinde belirttiğimiz hususlar hakkında bilgi
sahibidir.

Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.05.01.2015

DAVACI VEKİLİ