Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

ANTALYA

DOSYA NO : Esas

DURUŞMA GÜNÜ : 08.06.2015

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Betül ÖĞÜT

DAVALI :

FER’İ MÜDAHİL : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Ankara

VEKİLİ :

KONU : Beyanlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenizin 23.03.2015 tarih ve ..... Esas sayılı
ara kararı ile tarafımıza dönem bordrolarından sigortalılığı iptal
edilmeyen bordro tanıklarının bildirilmesi için süre verilmiştir.

Tarafımızca vekil eden davacı ile gerekli irtibat kurulamaması sebebi
ile bordro tanıklarının sayın mahkemece re’sen seçilmesine ve
dinlenilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle bordro tanıklarının
sayın mahkemece re’sen seçilmesine ve dinlenilmesine karar verilmesini
vekil eden adına dilerim. 26.03.2015

Davacı Vekili

Av. Oğuz SARIÇOBANOĞLU