Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                İSTANBUL  … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYANO:
DAVACI:
VEKİLİ:
DAVALI:
VEKİLİ:
KONU:Davalı tanık beyanlarına karşı ayrıntılı beyanlarımızın
sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1) Davalı tanıklarının, Aykome Kararlarına ilişkin açıklamalarına cevap
dilekçemizde ayrıntıları ile yanıt vermiştik. Aykome Yasası yeni
yapılacak yatırımlar için çıkarılmış bir yasa olup, bu yasa gereğince
alınan tüm kararlar da sadece yeni yatırımlara ilişkin alınan kararlar
olmaktadır. Mevcut yatırımların deplasesi, hukuken Aykome kapsamında
değerlendirilemez.

2) Davalı tanıklarının hasarın oluşumuna ilişkin beyanlarını da kabul
etmiyoruz. Hasara ilişkin mahalli karakolda tutulan tutanak ve
tanıklarımızın ifadelerinde tesislerimizin davalıların çalışmaları
sonucunda hasara uğratılmış olduğu açıklığa kavuşmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı, davalı
tanıkları beyanlarını kabul etmiyor, davamızın kabulüne karar
verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davacı Vekili
Av. ….