Giriş yap
Kayıt ol

        … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :
 … Belediye Başkanlığı

KONU                                  
 : Davalı idarenin hizmet kusurundan doğan …TL maddi ve

  …TL manevi olmak üzere tazminata hükmedilmesi istemine

  ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :

CEVAP SÜRESİ                   : 30 gündür.

HUKUKİ NEDENLER        : (İlgili mevzuat.)

HUKUKİ DELİLLER          : (İlgili yasal nedenler.)

$

:

l

Æ

ø

:

ø

SONUÇ VE İSTEM             : Davalı idarenin …TL
maddi, …TL manevi olmak üzere toplam …TL tazminata mahkum
edilmesini, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim .
..../…../…..

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78