Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
gönderilmek üzere
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SAVCILIK DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN (ŞİKAYETÇİ) :……….. – TC:

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :Faili Meçhul

SUÇ :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

TALEP KONUSU :Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/ Sor. Numaralı
dosyasından verilen 2015/ Karar sayılı ve ….. tarihli kovuşturmaya yer
olmadığına dair karara itirazlarımızın kabulü ile şüpheli hakkında
gerekli tahkikatın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılması
talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Şikâyetçi….., 11.12.2014 tarihinde Bahçelievler Çobançeşme mahallesi
  Sanayi caddesinde saat 12.15 sıralarında caddeye çıkmak üzere seyir
  halindeyken ters yönde ve süratli şekilde gelen ……. plakalı araç,
  kendi sevk ve idaresindeki …….plakalı araca çarparak maddi hasara
  sebep olmuştur.

2. Kazaya sebep olan faili meçhul kişi, kaza sonrası olay yerini terk
  etmiştir. Ardından …….., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade
  vererek şikâyette bulunmuştur.

3. Yapılan şikâyet sonucu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, trafik
  güvenliğini tehlikeye sokma suçu nedeniyle soruşturma başlatılmış ve
  soruşturma sonunda ‘‘Faili meçhul şüphelinin eyleminin atılı suçu
  oluşturmadığı ve eylemin maddi hasarlı trafik kazası niteliğinde
  olması’’ nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

4. Yukarıda belirtilen gerekçe ve soruşturma dosyası incelendiğinde,
  kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi, soruşturma aşamasının
  gerektiği gibi ve yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan
  yürütüldüğü görülecektir. Şöyle ki; dosyada yapılan tek işlem,
  İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü’ne yazılan müzekkere ile ……. plakalı
  araç sahibinin açık kimlik ve adresi istenmiş ve bu müzekkereye de
  cevap verilmemiştir.

5. Bilindiği gibi karayolları, toplumun her kesiminin yararlandığı,
  kamuya açık, dolayısıyla konulan kurallara, kısıtlamalara, yasaklara
  uyulması gereken yerlerdir. Bu kural ve yasaklara uyulmadığı
  takdirde uyulmamasının bir yaptırımı olması gerekmektedir. Bu
  gereksinim sonucu Türk Ceza Kanunu 179. maddesinde trafik
  güvenliğini tehlikeye sokma suçu düzenlenmiş ve maddenin ikinci
  fıkrasına göre; ‘‘Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını
  kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli
  olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis
  cezası ile cezalandırılır.’’ denilmektedir. Madde gerekçesinde de;
  ‘‘Bu suçun oluşabilmesi için, aracın, tehlikeli bir şekilde sevk ve
  idare edilmesi gerekir. Aracın sevk ve idaresinin salt trafik
  düzenine aykırılığı bu suçun oluşumuna neden olmayacaktır. Bu suçun
  oluşabilmesi için, aracın trafik düzenine aykırı olarak ve ayrıca
  kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli
  olabilecek şekilde kullanılması gerekir.’’

6. Madde metni ve gerekçesine bakıldığında; aracın tehlikeli olabilecek
  şekilde sevk ve idare edildiğini bile bile ters yönde ve süratli
  şekilde hareket etmiş olmak, kişilerin hayatı, sağlığı veya
  malvarlığı açısından tehlike oluşturması, suçun varlığı için
  yeterlidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; kovuşturmaya yer olmadığına
  dair kararda belirtilen ‘‘eylemin maddi hasarlı trafik kazası
  niteliğinde olması’’ suçun oluşmasına engel değildir. Yukarıda
  belirtildiği gibi kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı
  açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanılması gerekir.

7. Yukarıda izah edilen nedenlerle kovuşturmaya yer olmadığı kararının
  kaldırılması gerekeceğinden iş bu itirazı yapma gereği doğmuştur.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın resen
gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde; itirazımın kabulüyle, Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …… tarih ve …… soruşturma ….. karar sayılı
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli
hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve
talep ederim.

 İtiraz Eden Müşteki Vekili

 Av…….