Giriş yap
Kayıt ol

        1.	Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,
soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim
yerindeki adresi	:

	2.	Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim
yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik
numarası	:

	3.	Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı
ve yerleşim yerindeki adresleri	:

	4.	Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve
faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün;
alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi	:

	5.	Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak
talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar
tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise
adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı
varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki
adresi	:

	6.	Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm
veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası
ve özeti	:

	7.	Adî veya hâsılat kiralarına ait takip talebi	:

	8.	Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve
numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi	:

	9.	Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği	:

	

	Yukarıdaki (  ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep
ederim. 

......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78