Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA 16. İCRA CEZA MAHKEMESİNE 

AÇIKLAMALAR :

1. Öncelikle Birinci Haciz ihbarnamesine yapılan itirazımız hukuka
  uygundur;

 Takip borçlusu şirket, müvekkilin taşeronu olarak çalışmış ve işi sona
 erdirilmiştir. Takip borçlusu olan firmanın Müvekkil Şirketten mal
 veya herhangi bir sebeple doğmuş ya da doğması muhtemel bir alacak
 hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple ihbarnameye yapılan itirazımız
 hukuka uygundur.

2. 89 prosedürüne göre cezalandırılma ve tazminat talebi hukuka
  aykırıdır;

 Takip borçlusu şirketin öncelikle Müvekkil Şirketten alacağı olduğunu
 ve gönderilen haciz ihbarnamelerine yapılan itirazın haksız olduğunu
 ispat etmesi halinde madde 338/1’e göre istemde bulunabilir.
 İtirazımız hukuka uygundur dolayısıyla madde 338’e göre talepte
 bulunmak hukuka aykırıdır.

3. Borçlu firmanın müvekkil firmadan alacağı olmadığı gibi borcu
  bulunmaktadır;

 Borçlu firmanın Müvekkil Şirketten mal veya alacak hakkı bulunmadığı
 gibi cari hesap borcu bulunmaktadır. 17.04.2014 Tarihli ve 04139
 Yevmiye numaralı (ek-1) 05.05.2014 Tarihli ve 06042 Yevmiye numaralı
 (ek-2) ihtarnamelerde borcunu ödemesi konusunda borçlu firmaya
 uyarılarda bulunulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Takip borçlusu firmanın Müvekkil Şirketten herhangi hak
ve alacağın olmadığını beyan eder ve bu sebeple İİK madde 338’e göre
cezalandırma ve tazminat isteminin reddine karar verilmesini Müvekkil
Şirket adına talep ederim.10.12.2014