Giriş yap
Kayıt ol

        …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                   Dosya
No

                                                                                                                                …/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                        :

ADI SOYADI                                              :

VEKİLİ                                            :

ALACAKLI                                     :

VEKİLİ                                            :

ALACAK TUTARI                        :  …TL

KONU                                               : Müvekkilime …/…/...
tarihinde tebliğ edilen ilamsız  

 takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ                   :

1-Alacaklının  icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk
irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza,
müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin
böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan
alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına
uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Açıkladığımız
sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra takibinin
durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya
yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……

                                                                                             

 İtiraz Eden Borçlu Vekili

  Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78