Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLLERİ        :.......

DAVALI          :.......

KONU            : Tahliye taahhüdüne istinaden TAHLİYE

DAVANIN DEĞERİ : ........(YILLIK KİRA BEDELİ)

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı müvekkilimizin kiracısıdır.
Müvekkilimizin ....... adresinde bulunan apartman dairesinde
oturmaktadır ve aylık   ....... kira ödemektedir.

2-Davalının kira dönemi içinde müvekkilimize vermiş olduğu
tahliye taahhüdüne göre ....... tarihinde kiralananı boşaltması
gerekirken, evden çıkmamış, müvekkilimiz adına .......
Noterliğinden ....... tarihinde ....... yevmiye numarası ile
çektiğimiz ihtara da cevap vermemiştir. 

3-Davalı aynı zamanda müvekkilimize son üç ayın kira bedeli olan
toplam ....... yi de ödememiştir.

4-Davalının bu sebepler ile üç aylık kira borcu tutarı olan
....... yi faizi ile birlikte müvekkilimize ödemesine ve kiralananı
tahliyesine karar verilmesini istiyoruz.

j

l

j

l

œ

ž

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧禁$ഀ: 6570 Sayılı yasa,HUMK, DİĞER YASA
MADDELERİ

KANITLAR        : Kira sözleşmesi,tahliye taahhüdü,her tür
kanıt.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle ; davalının adresindeki dava
konusu mecurdan TAHLİYESİNE ,üç aylık kira bedelinin ve İhtarname
giderinin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize
ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

   								 DAVACI VEKİLLERİ

									  .......

    

	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78