Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve …
adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira
sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL.
kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim, …/…/… tarihli kira sözleşmesini
imzaladıktan  sonra, …/…/… tarihinde birlikte notere giderek
bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince
davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye
ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

²

´

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

lananı tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap
vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan
davalının, kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m.
269/b, 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi,
… İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası, tapu
kayıtları,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta
olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78