Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI				:
.........................................................

TCKİMLİKNO				:
.........................................................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ŞİRKET					: ………..

VERGİ NO					:
.........................................................

TAHLİYE EDİLECEK 

MECURUN ADRESİ			: İSTANBUL İLİ BAĞCILAR İLÇESİ 

TAHLİYE TARİHİ				: 05.05.2016

h

6

8

:

:

<

2

T

V

b

”

 adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum
masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve
ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden
ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ			:  06/06/2015

TAAHHÜT EDEN				: ......   Adına yetkili .........

İMZASI					: