Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN (KİRACI) 		       : 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) 			 : 

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ	 :								  

TAHLİYE TARİHİ				       : 

Halen ........... başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı
olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı,
hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak
boş ve sağlam şekilde yukarıda belirtilen tarihte tahliye
edeceğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim. .../.../2015

KİRACI –