Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : …/…/… Tarihli Tahliye Taahhüdünün
Korkutularak Alınmasından Dolayı Tahliye Taahhüdünün
İptalineİstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim …, … yıldır davalının … adresinde bulunan
bürosunda kiracıdır. Davalının bütün ısrarlarına rağmen
bürodan işlerinin yoğunluğu nedeniyle çıkmak istemeyen müvekkilim
…/…/… tarihinde davalının yanında getirdiği adamlarının
tehdidiyle tahliye taahhüdünde bulunmak zorunda bırakılmıştır.

...

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 taahhüdünün imzalanmaması halinde onu öldüreceklerini
söylemişlerdir. Müvekkilim ölüm korkusu altında tahliye
taahhüdünü imzalamıştır.

3-) Bu nedenlerle …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline
ilişkin dava açma zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    :  818 S. K.
m. 30 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      :  Tanık
beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli tahliye
taahhüdünün iptaline karar verilmesine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78