Giriş yap
Kayıt ol

        ................ KAYMAKAMLIĞI'NA

ŞİKAYETÇİ	: 

VEKİLİ	:

ŞİKAYET EDİLEN	:

SUÇ	: 3091 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ	:	

AÇIKLAMALAR	:........ adresinde bulunan ve .... İli, ..... İlçesi,
...... Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parselde tapuya kayıtlı
anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümü
../../.... tarihli kapıcı sözleşmesi ile kapıcı ...........'ya
tahsis edilmiştir.

x

 

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤଀../../.... tarihinde kat malikleri
kurulunca feshedilmiş, kapıcı konutundan tahliyesine karar
verilmiştir.

İşine son verme kararı kendisine ../../.... tarihinde tebliğ
edilmesine ve sözleşmeden doğan tüm haklarını almasına rağmen
kapıcı konutunu boşaltmamakta direnmektedir.

Kapıcı konutunun tahliyesini sağlamak için makamınıza başvurma
zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle mülkiyet hakkına yapılan
tecavüzün önlenmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla
arz ve talep ederiz. ../../.....

					 ŞİKAYETÇİ VEKİLİ	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78