Giriş yap
Kayıt ol

        ......... SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	: 

VEKİLİ	:

DAVALI	:

KONU	: Kapıcı Konutunun Tahliyesi	

AÇIKLAMALAR	: Davalı ...... apartmanında kapıcı olarak
çalışmakta iken görülen lüzum üzerine ../../.... tarihinde kat
malikleri kurulunca işten çıkartılmasına ve kapıcı konutundan
tahliyesine karar verilmiştir.

İşine son verme kararı kendisine ../../.... tarihinde tebliğ
edilmesine ve sözleşmeden doğan tüm haklarını almasına rağmen
davalı kapıcı konutunu boşaltmamakta direnmektedir.

Davalının kapıcı konutundan tahliyesini sağlamak için bu davanın
açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER	: 6570 Sayılı Yasa, 634 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: İş Sözleşmesi, Kat Malikleri Kararı

F

\

¦

Ä

ú

ü

D

F

¤

¦

¶

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤ఀArz edilen nedenlerle davalının
taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

                DAVACI VEKİLİ	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78