Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

								.......

DAVACI          :.......     

VEKİLİ           :.......

       

DAVALI          :.......

KONU           : Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

DAVA DEĞERİ    : Bir yıllık Kira Bedeli .......

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı, müvekkilimizin yeni satın aldığı evin
eski malikinin kiracısıdır.

2-Halen ....... adresinde bulunan apartman dairesi ......... Tapu
müdürlüğünün, ../../.... tarih ve ......... yevmiye nolu işlemi
müvekkilim tarafından satın alınmış bulunmaktadır. (Tapu
fotokopisi ektedir)

3-Davalının halen oturduğu taşınmazı müvekkilimiz mesken olarak
kullanmak amacı ile satın almıştır. Bu neden ile evvelce konutun
eski sahibi ile davalı arasında yapılmış bulunan kira mukavelesinin
uzatılmayacağı davalıya 6570 Sayılı Yasanın 7/d Maddesi
gereğince ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye
numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. 

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤܀4-Taşınmazın bu ihtar gereği kira
dönemi sonunda tahliyesi gerekir iken davalı taşınmazdan
çıkmamıştır. Bu nedenle taşınmazın tahliyesine karar verilmesini
talep ediyoruz.

 

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tapu Kaydı

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle yeni iktisap ve ihtiyaç
nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

				DAVACI VEKİLİ

						     .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78