Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

								.......

DAVACI          :.......     

VEKİLİ           :.......

       

DAVALI          :.......

KONU            : Temerrüt Nedeniyle Tahliye

DAVA DEĞERİ     : Senelik Kira Bedeli .......

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı Müvekkilimize ait olan ....... adresindeki
villada ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile
....... kira karşılığında oturmaktadır. 

2-Villaya ait kira bedellerini 2001 yılı başından bu yana
ödememiştir.

3-Birikmiş kira borçları nedeni ile davalıya ....... Noterliğinin
....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilmiştir.
İhtarnamede BK 260 gereği borcun 30 gün içinde ödenmemesi halinde
tahliye ve alacak davaları açılacağı kendisine ihtar edilmiştir.

4-Davalı buna rağmen birikmiş borçlarını ödememiştir. Bu
nedenle, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini
istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : BK. Ve İlgili Mevzuat

–

˜

–

˜

ᄀ㎄ㄇ$␷㠀$⑈怀㎄愇̤摧ఎ*଀Kira Sözleşmesi, İhtarname, 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle temerrüt nedeniyle davalının
kiralanandan tahliyesine, ihtarnamede belirtilen ....... kira bedeli
tutarı ile bu güne kadar ödenmeyen ....... aylarına ait kira bedeli
tutarı olan ....... nin, ....... ihtar giderinin, dava tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin 
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

			         DAVACI VEKİLİ

							  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78