Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

								.......

DAVACI         :.......     

VEKİLİ          :.......

       

DAVALI         :.......

KONU           : Taahhüt Nedeniyle Tahliye

DAVA DEĞERİ    : Senelik Kira Bedeli .......

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı Müvekkilimize ait olan ....... adresindeki
büroda ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile  
....... kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır.

2-Yaklaşık 4 yıldır oturmakta olduğu büroyu, son dönem başından
sonra tamamen serbest iradesi ve kendi isteği ile müvekkilimize
verdiği bir taahhütname ile ....... tarihinde boşaltacağını
kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiştir. 

b

d

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤܀ni de ödemek zorunda kalacağı
bildirilmiştir.

4-Davalı ihtar ve uyarılara rağmen, yazılı taahhüdüne
uymamıştır. Davalının kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Taahhütname

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle taahhüt nedeniyle davalının
kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

				DAVACI VEKİLİ

						     .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78