Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI       :....... 

VEKİLLERİ     :.......

 

DAVALI       :....... 

KONU         : İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE 

               (Aylık Kira Bedeli .......)

AÇIKLAMALAR :1-Davalılar isimleri altında açık adresi yazılı
bulanan taşınmazda sözlü kira mukavelesi ile ..........
..............'nın kiracısı olarak oturmaktayken müvekkilemiz söz
konusu taşınmazı 01.02.1999 tarihinde ........... ............'dan 
devir ve satın almış olup bu devir işlemi kooperatif karar defterine
işlenmiştir. 

2-Davalıların daha önce eski malik ile akdettiği sözlü mukaveleye
istinaden ve eski malikin halefi olarak müvekkilemizin mal sahipliği
hakkına dayanarak davalıya ....... 1. Noterliğinin 17.02.1999 tarih
ve 4389 yevmiye nosu ile ihtarname keşide edilmiş olup bu ihtarname
ile müvekkilimizin kendi ihtiyacı nedeniyle akdin yenilenmeyeceği ve
tahliye isteği kendisine bildirilmiştir. Bu ihtarname 06.03.1999
tarihinde davalılarla birlikte sakin ........... imzasına tebliğ
edilmiştir.

3-Davalılar bu ihtarnameye rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir.
Müvekkilemizin ihtiyacı gerçek ve samimidir. Müvekkilemiz şu an
halen ismi altında açık adresi yazılı bulunan taşınmazda
06.07.1998 başlangıç tarihli ve bir yıllık yazılı kira
sözleşmesi ile kiracı olarak oturmaktadır. Müvekkilemizin
davalının oturduğu evden başka bir evi de bulunmamaktadır. Bu evde
kendisi oturacaktır.

ᄀᢄㄆ$␷㠀$⑈怀ᢄ愆̤摧码]ఀen taşınmazı tahliye etmeyen
davalının tahliyesinin sağlanması amacıyla ...... 2 Sulh Hukuk 
Mahkemesinde ../../.... tarihinde ../.... E. Sayı ile ihtiyaç
sebebiyle tahliye davası açılmış ise de bu dava süre yönünden
ret edilmiştir. 

5-Daha önce ...... 2 Sulh Hukuk Mahkemesinde ../../.... tarihinde
../.... E. Sayı ile açılan dava kira başlangıcının 25.03.1996
tarihi esas alınarak açılmış ise de davalı 13.05.1999 tarihli
cevap dilekçesinde kira başlangıç tarihinin 25.03.1996 tarihi değil
15.04.1995 tarihi olduğunu ileri sürmüş ve bu nedenle açılan dava
süre yönünden ret edilmiştir.

6-İlk açılan dava ihtar mahiyetinde sayılacağından ve bu ihtara
rağmen taşınmazı tahliye etmeyen davalıların tahliyesinin
sağlanması amacıyla bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

YASAL NEDENLER: 6570 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       :.... 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin ../.... E.
Sayılı Dosyası ve Dosya İçeriği, Kooperatif Karar Defteri,
İhtarname, Müvekkilemizin kirada oturduğuna dair kira kontratı,
Banka Dekontları, Tanıklar, Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve Takdiri
Diğer Deliller vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalının oturduğu
taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

                                    
                    DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78