Giriş yap
Kayıt ol

        …HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                :

DAVACI VEKİLİ                 :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : İhtiyaç nedeniyle tahliye istemimizdir.

DAVANIN DEĞERİ            :

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Davalı …./…./….. tarihli sözleşme ile taşınmazında
aylık …TL kira ile oturmaktadır.

                        

2-) …….. kurumunda memur olarak çalışmaktadır, iki ay kadar
önce taşınmazının bulunduğu yere atanmıştır. Halen kirada
oturmaktadır.

                        

3-) Müvekkilim, davalıya kiralanan taşınmaza ihtiyacı olduğunu
ihtar ile duyurmuş olmasına rağmen sonuç alamadığı için işbu
davayı açmak zarureti ortaya çıkmıştır.

 

HUKUKİ NEDENLER        : 6570 Sayılı Kanun ve ilgili
mevzuat.

~

„

¨

²

¶

€

„

HUKUKİ DELİLLER         :Kira sözleşmesi, ihtarname, atama
belgeleri vs… her türlü
yasal                     delil.

İSTEM VESONUÇ              :Arz ettiğim nedenlerle
kiralananın tahliyesine, yargılama masraf ve giderlerinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim…./…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78