Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

								.......

DAVACI          :.......     

VEKİLİ           :.......

       

DAVALI          :.......

KONU            : Tahliye

DAVA DEĞERİ     : Bir yıllık kira bedeli .......

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı müvekkilimizin ....... adresindeki
arsasında 3 yıldır kiracı olarak bulunmaktadır. Kira
sözleşmesinin başlangıç tarihi ....... olup son yılki kira bedeli
ise ....... olarak taraflarca belirlenmiş idi.

2-Sözleşmenin bitiş tarihinden önce kiracıya müvekkilimizin
arsayı yeni dönemde kendisine kiralamayacağını ....... Noterinin
....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirmiş
idik. 

è

ê

z

|

â

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧ןª਀za rağmen gayrımenkulü tahliye
etmemiştir.

4-Yüce mahkemenin BK 262 gereği gayrımenkulün tahliyesine karar
vermesini istemekteyiz. 

YASAL NEDENLER: BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : Kira Sözleşmesi, İhtarname, 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle sözleşmenin feshi nedeniyle
davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

			         DAVACI VEKİLİ

					              .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78