Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          DAVACI_______:…………. Adres

DAVALI_______ :…………Adres

DAVA KONUSU:Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve
davası.

DAVA TARİHİ:../…/…

İZAHI :
1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../….tarihinden beri evli
bulunmaktadır.
2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum
sağlayamamışmüşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada
yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.
3- Davalı eş ………de boşanmayı kabül etmektedir.Eşler arasında
../../….tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya
varılmıştır.
Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni
Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını
talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK :
Davalı eş………..de boşanmayı kabül ettiğinden ../../….tarihli prokol de
göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına
Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü
arz ve talep ederiz. …/…./20..

DAVALI DAVACI