Giriş yap
Kayıt ol

        …İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :

SUÇ                            : Taahhüd
ü ihlal.

SUÇ TARİHİ :

KONU                        : Taahhüdünü
ihlal eden borçlu-sanığın, HAPİS CEZASI
ile                                  
     tecziyesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Sanık borçlu hakkında …. sayılı takip dosyası ile icra
takibine geçilmiştir ve takip kesinleşmiştir.

2- Daha sonra borçlu icra müdürü huzurunda ve/veya alacaklının
muvafakatiyle borcunu muayyen müddetle ödemeyi taahhüt etmiş ancak
haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte
ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir. 

 

ä

ê

È

Ê

Ì

Ò

â

æ

 

ä

Ì

340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun tecziyesi için sayın
mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

H. NEDENLER        : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

H. DELİLLER           : …İcra
Müdürlüğü’nün  … sayılı icra takip dosyası ve diğer
yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın
hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin kendisine tahmilini
takdirlerinize vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…

                                    
                                    
                            Davacı Vekili

                                    
                                    
                       Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78