Giriş yap
Kayıt ol

        ……………………….. Hakimliğine

Müşteki		: 

Vekil/leri		: 

			 

Sanık/lar		: 

			 

Suç			: Taahhüdü İhlal

Suç Tarihi		:

Konu	: Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın/ların, HAPİS
CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.

Açıklamalar	: 1- Sanık - borçlu/lar hakkında alacağımızdan
dolayı ……………..Müdürlüğü'nün ………….. sayılı
dosyası ile icra takibine geçilmiştir. Neticede takip
kesinleşmiştir.

2- Daha sonra borçlu/lar, İcra Müdürü huzurunda ve alacaklı
vekilinin muvafakatiyle borcunu muayyen müddetlerle ödemeyi taahhüt 
etmişse  de,  taahhüt  ettiği  tarihte haklı bir sebebi
bulunmaksızın borcunu ödememiştir. Bu husus, icra dosyası 
ile de sabittir.

V

*

,

T

T

V

ༀ㊄㜙$␸䠀$葞ᤲ摧☑‘

ༀ劄ᄈ꺄㟷$␸䠀$葞ࡒ葠摧☑‘

ༀ쪄㜈$␸䠀$葞࣊摧☑‘	㜀$␸䠀$摧☑‘က3- Böylece 
borçlu, İİK. 340. maddeyi ihlal etmiş bulunduğundan, işbu
şikayetin yapılması zarureti doğmuştur. 

Hukuki Sebepler	: İİK. 340. Madde ve ilgili mevzuat.

Deliller	: …………………… Müdürlüğü'nün
……………sayılı dosyası, vs. deliller.

Talep Neticesi	: Arz olunan sebeplerle;  taahhüdünü ihlal eden
sanığın/ların HAPİS CEZASI ile tecziyesine, masraf ve ücreti
vekâletin kendisine yüklenmesine karar verilmesini saygıyla, arz ve
talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

Av. ………………………….

Duruşma gününü aldım.

Av. 

EK: Onanmış Vekaletname Örneği


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78