Giriş yap
Kayıt ol

        SÜRESİZ İŞ AKDİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR    

 

İŞVEREN	: Hilton

İŞÇİ            : AD-ADRESİ 

YAPILACAK İŞİN TANIMI 

İşçinin görev ve yükümlülüklerinde yazılı işi yapmak

SÜRESİ

Süresiz ( Otelde kalan 50 Amerikalı görevlinin otelden ayrılmasına
kadar )

ÖDENECEK ÜCRET  ve ÖDEME ZAMANI

 

1- Ücret günlük net 40.000.000 Tl.dır.

2- Ödemeler her Cumaertesi günü nakden yapılacaktır.

İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  

1- Güvenlik Memuru, Otelin Güvenlik Müdürünün emrinde ve onun
nezaretinde çalışacaktır.

2- Kılık kıyafete, davranışlarına dikkat edecek ve Otelin
itibarını sarsmayacak şekilde davranacaktır.

3- Güvenlik Müdürnün izni olmadan otelde görevlendirildiği yeri
asla terk edemez.

4- Tuvalet gibi zorunlu ihtiyacın giderilmesi halinde dahi, Güvenlik
Müdürünün iznin almalı ve yerine bakacak kişi gelinceye kadar
beklemeli ve görev yerini asla terk etmemelidir.

5-Güvenlik Memuru, sivil polis gibi davranarak, görevini kimselere
söylemeyeceği gibi, güvenlik görevlisi olduğunu da belli edecek
davranışlardan kaçınmalıdır.

6- Güvenlik Memuru, otel içerisinde silah kullanamaz. Silah
kullanılacak hallerde , otelde görevli olan sivil polislerle derhal
temasa geçebilir. İstisnai ve acil tehlike arz eden ve kendilerine
gelecek direk tehlikeyi önleme hali bundan müstesnadır.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

1- İşçiyi sigorta yaptıracaktır.

2- İşçiye kafeteryada personel yemeği verecektir.Yemek saatlerini
işçiye bildirecektir.

DİĞER ŞARTLAR :

1-İşçi, bu sözleşmenin sona ermesinden dolayı herhangibir şekilde
ve herhangibir ad altında hiçbir tazminat talep edemez.

2- İşçi, bu iş akdi sırasında , yasal olarak işçi çıkartma
yasağı getirilmesi gibi bazı yeni yasal düzenlemeler getirlmiş olsa
dahi, bu akdi imzalarken işyerinde geçici işçi olarak
çalıştığını bildiğinden ve bunu da kabulle bu işi kabul
ettiğinden , çalışmaya dair talep yapamaz.

3- İşbu akit, Otelde kalan Amerikalı’ların Otelden ayrılmasına
kadar sürecek olup, bu misafirlerin otelden ayrılmalarıyla birlikte
otomatik olarak yazılı ihbara gerek kalmaksızın sona erecektir.

4- İşbu akittten doğacak davalara yetkili olarak Adana Mahkeme ve
icra daireleri bakacaktır.

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78