Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

      	      

DOSYA NO			: 

MAĞDUR			: 

MÜDAFİİ			: 

KARAR TARİHİ		: 12.11.2014

KONU				: Süre tutum istemimizi içerir dilekçemizin sunulmasından
ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ 			  					     	   		   :

Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı dosyasının yukarıda
tarihi yazılı son duruşmasında, üzerine atılı suçtan dolayı
sanığın beraatine karar verilmiştir.

Söz konusu beraat kararının eksik inceleme ve yanılgılı
değerlendirme sonucu alındığı, müdafii olduğum mağdurun beyanı
alınmadan verilen bu kararın usule ve yasaya aykırı olduğu
kanaatindeyiz.

 

.

Œ

š

œ

®

Ô

Ö

Ø

î

ú

X

Ö

Ø

Z

^

摧䓢j

␃愃̤摧䊅“

␃༃킄市킄愂̤摧捧æ

摧䓢jကX

Z

\

^

 

himle başlaması nedeniyle, işbu süre tutum dilekçesini mahkemenize
sunmak zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza
tebliğini müteakip hazırlayacağımız ayrıntılı temyiz
dilekçemizi bilahare sunacağız.

SONUÇ ve İSTEM										     	   : 

	

Yukarıda açıklanan nedenlerle, yukarıda esas numarası yazılı
dosyada sanık hakkında verilen beraat kararını temyiz ettiğimizi
belirtmekle birlikte temyiz süresinin korunmasını temin etmek
amacıyla işbu süre tutum dilekçemizi mahkemenizin tetkikine
sunarız. 

12.11.2014

Sanık Müdafii

Av. 

 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1