Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY …DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzerine

……………MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN :

MÜDAFİ/VEKİLİ :

DAVACI :

DAVA KONUSU : Mahkemenizin verdiği…tarihli ve…esas….karar nolu Mahkeme
ilamının temyiz edildiğini gösterir, süre tutum (müddet-i muhafaza)
dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR : Yüce mahkemenizce verilen yukardaki tarih ve numarasını
arz ettiğimiz kararını temyiz ediyorum.

CMK 295/2 maddesi uyarınca gerekçeli temyiz dilekçemi gerekçeli
mahkeminiz kararının tarafıma tebliğinden sonra yasal süresi içerisinde
vereceğim.

İSTEM SONUCU : Gerekçeli mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra
ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımı saklı tutarak hükmü bozulması
dileği ile temyiz ettiğimi bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78