Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek üzere

3. ÇOCUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 KONYA

Dosya no:

TEMYİZ EDEN

MÜDAHİL :

MÜDAFİLERİ :

SANIK :

 TALEP KONUSU : Konya 3. Çocuk Mahkemesi’nin .. Esas sayılı dosyadan
 verdiği .. tarihli kararının BOZULMASI talebiyle, temyiz edildiğini
 belirten müddet tutum dilekçemizin takdiminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin yukarıda dosya numarası yazılı bulunan davaya ilişkin ..
tarihli kararını, haksız ve hukuka aykırı olması nedeniyle lehimize
BOZULMASI talebimiz ile temyiz ediyoruz. Bu hususu bildiren dilekçemizi
CMK’nın öngördüğü bir haftalık süre içerisinde takdim ediyoruz.

Haksız bulduğumuz ve hadiseye uygun olmayan kararı temyiz sebeplerini
bildiren ayrıntılı gerekçeli dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza
tebliğinden sonra, yine CMK da belirtilen bir haftalık müddet içinde
takdim edeceğiz.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz sebepler tahtında, gerekçeli
mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli temyiz
dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, Konya 3. Çocuk Mahkemesi’nin ..
Esas sayılı dosyadan verdiği .. tarihli kararının BOZULMASINA karar
verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz...

 ....

 Müdahil Vekili