Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

       YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

  Gönderilmek Üzere

……..  () AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2015/177 E.

TEMYİZ EDEN SANIK : A…. D…..

MÜDAFİİ         : Av. G…… K….

DAVACI : K.H

KONU : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- ……… (). Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2015/177 Esas
Numarası ile görülmekte olan ceza davasının 03/07/2015 tarihli
duruşmasında sanık hakkında 1.500 TL adli para cezası ve on beş
yıl hapsine hükmedilmiştir.

P

R

Ð

Ô

Ø

Ú

Ò

Ô

Mahkemenizin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ
edilmemiştir.Bu nedenle kararın hangi gerekçelerle verildiğini
henüz bilmemekteyiz. Gerekçeli temyiz dilekçemizi, Mahkemenizin
gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal süresi
içinde vereceğiz.

İSTEM SONUCU :

Gerekçeli Mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra ayrıntılı
temyiz dilekçesi verme hakkımı saklı tutarak, kararı temyiz
ettiğimizi saygılarımla ve vekaleten arz ederim. 06/07/2015

SANIK MÜDAFİİ

    Av. G….. K……