Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ANKARA . İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: Esas

TEMYİZ EDEN DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

D.KONUSU : Süre tutum dilekçemizin verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Ankara . İş Mahkemesinin ….tarih ve E: ….. esaslı kararını temyiz
ediyoruz.

Mahkemenin gerekçeli kararı henüz elimize ulaşmamıştır. Gerekçeli
kararın tebliği üzerine gerekçeli temyiz dilekçesi verme hakkımızı saklı
tutarız.

SONUÇ : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ankara. İş Mahkemesinin …..
tarih ve E: …… esaslı kararının temyizen incelenerek bozulmasını
vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78