Giriş yap
Kayıt ol

        İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 ISPARTA

Mahkemeniz 2012/451 Esas Nolu dava dosyasına ilişkin tebligat 16.01.2013
tarihinde kurumumuza intikal etmiştir.

Yukarıda izah edilen sebepler sebebi ile tarafımıza, cevap vermek üzere
makul süre verilmesini arz ve talep ederim. 31.01.2013

EKİ: Vekaletname

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78