Giriş yap
Kayıt ol

        SULH SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan bizler, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
…/… E. sayılı dosya ile görülmekte olan … davasındaki
uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve
bu sulh sözleşmesini …/…/… günü yapılacak duruşmada
mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline
getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

            1-) ………..

            2-) ………..

"

(

6

N

T

V

6

	Her iki tarafın yaptığı mahkeme masrafları ve avukatlık
ücretleri kendi üzerinde kalacak, bu konuda karşı taraftan herhangi
bir talepte bulunulmayacaktır. …/…/…

                      Davacı          
                                    
 Davalı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78