Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İZMİR 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ                                : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                      : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

SUÇ                                : Kullanmak için uyuşturucu veya
uyarıcı madde bulundurmak.

ADLİ KONTROL

KARARI TARİHİ        : …/…/…

KONU                            : Adli Kontrol Kararının Kaldırılması
İstemidir.

AÇIKLAMALAR

 1- Müvekkilim … … …/…/… tarihinde “Kullanmak için uyuşturucu veya
 uyarıcı madde bulundurmak” suçundan gözaltına alınmış ve mahkemenizce
 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-e hükmü uyarınca
 müvekkilin … Hastanesi’nde tedavi altına alınmasına karar verilmiştir.
 Söz konusu dosyada iddianame henüz açıklanmamıştır. Müvekkil … aydır
 söz konusu hastanede tedavi görmektedir ve doktor gözlem ve raporunda
 da belirtildiği üzere tedaviye beklenenden önce yanıt vermiştir.

 2- Müvekkilim 20 yaşını yeni tamamlamıştır ve  orta okula giden iki
 kardeşiyle birlikte ikamet etmektedir. Anne ve babaları olmaması
 sebebiyle evin geçimini en büyük kardeş olan müvekkilim sağlamaktadır.

 3- Açıkladığımız nedenlerle müvekkil … …’nin … Hastanesi’nde tedavi
 görmesi yönündeki adli kontrol kararı gereksiz hale gelmiştir ve
 kararın kaldırılmaması durumunda karardan beklenen yarardan çok daha
 büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Müvekkilin bir an önce hastaneden
 çıkarak çalışmaya başlaması ve ailesinin geçimini sağlaması
 ertelenemeyecek bir zorunluluktur.

 HUKUKİ SEBEPLER : 5271 S. K. m. 109, 110, 111; 5237 S. K. m. 191 ve
 ilgili mevzuat.

 SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim
 hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar
 verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)