Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                  AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : 2014/

İSTEKTE BULUNAN

(SUÇTAN ZARAR GÖREN) :

VEKİLİ : Av.Oğuz TURGUT

İSTEK KONUSU : Suçla hiçbir ilgisi olmayan şahsıma ait plakalı aracımın
hakkındaki

  hakkında verilen el koyma kararının kaldırılması ıistemindenibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1) Sayın Mahkemeniz’de yukarıda yazılı dosya numarası ile görülmekte
olan davada şahsım adına kayıtlı …………… plakalı, ……… Model ….. Marka araç
hakkında el koyma kararı verilmiştir. 
2) Ancak benim, mevzu bahis olaylarla herhangi bir ilgi ve alakam
bulunmamaktadır. El koyma ile, anayasal bir hak olan MÜLKİYET HAKKIMIN
zedelenmesi söz konusu olacaktır. 
3) Karayolları Trafik Kanununun 20. maddesine göre, ve bu maddede 1985
yılında yapılan değişiklik sonrası, bu aracın tarafıma iadesi
gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Yargıtay’ın yerleşmiş
içtihatları mevcuttur.
4) Bu araç, şahsım tarafından,sanıklar ve başkaca gerçek kişilerce
kurulmuş bulunan İstanbul Ticaret Odasına ve Vergi Daireleri’ne kayıtlı
…………………….şirketinden talep edilen her türlü vergi vs yasal
mükellefiyetleri karşılanmak yine araç bedeli bankanın satıcı
şirketi,aracı ve araç belgelerini tetkiki ve onayından sonra otomobil
kredisi kullanmak sureti ile satın alınmıştır. Esasen sanıklar suçlarını
kabul etmiş olup bu husus ayrıca toplanan delillerle de sabit
olmuştur.Görüldüğü üzere aracımın ve şahsımın yargılama konusu olaylar
ile bir ilgisi yoktur. Verilen el koyma kararı seneni ile , aracı
dilediğimce tasarruf edip kullanamadığım için de mağdur olmuş
durumdayım. Ayrıca araç trafiğe çıkmadığından ve kullanılmadığından,
motorunda karıncalanma ve aracın hasar görmesi ihtimali doğmaktadır.
İşlenen bu suçta en çok mağdur olan kişi, suçla hiçbir alakası olmayan
şahsım olmuştur.Zira .....mesleğini icra ediyor olmam sebebi ile
İstanbul dışında sürekli seyahat etmem gerekmekte olup aracı
kullanamamam sebebi ile işlerim aksamakta , kazanç kaybına maruz
kalmakta olduğum gibi en önemlisimüşterilerime karşı olan görev ve
yükümlülükleri yerine getirirken zorluklar,aksamalar yaşamakta
müşterilerim ve şahsımın telafisi imkansız zararlara uğraması riski ile
karşı karşıya bulunmaktayım
5) Araç üzerinde gerekli yasal inceleme ve aramalar yapılmıştır.
Kesinleşmiş bir Mahkeme kararı bulunmaksızın araca el konulmasının
hukuken ve fiilen bir faydası bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı daha
fazla mağdur olmamam için, araç hakkında verilen el koyma kararının
kaldırılmasına karar verilmesini talep etmem zarureti hasıl olmuştur.
6) Sanıklar hakkında şikayetçiyim ve CMK 256 hükmünce, duruşmalara
kabulümüze karar verilmesini talep etmekteyim
DELİLLER :Dava ve soruşturma dosyası Yargıtay kararları ve sair
deliller.
İSTEM SONUCU : Arz ettiğimiz nedenlerle Sayın Makamınızdan, telafisi
imkansız zararlara neden olamamak ve mağduriyetimin önlenmesi bakımından
………….. plakalı aracın bi hakkın veya teminat mukabili tarafıma teslimine
karar verilmesini arz ve talep ederim.

Talepte Bulunan

Vekili Av.Oğuz TURGUT