Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Adı Soyadı				: 		 

Doğ. Tarihi				: 		2000 

Cinsiyeti				: 		Erkek

Medeni Durum			: 		Bekâr 

Öğrenim Durumu			: 		 

İşi 					: 		Öğrenci        

İş Adresi				: 		Yok                

İkamet Adresi			: 		

İncelemenin Yapıldığı Tarih	:		01.12.2014

Rapor Tarihi				:		08.12.2014

                     

	

	 

SSÇ Gelişim Aşamaları :

Ssç herhangi bir sağlık sorununun ya da engelinin bulunmadığını,
gelişimini tehlikeye düşürecek bir durum ile de
karşılaşmadığını, eğitim yaşantısının halen devam ettiğini,
Eren Enerji Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi olduğunu
belirtmiştir.

	

SSÇ Zihinsel, Fiziksel, Duygusal ve Sosyal Gelişimi :

	Ssç ile yapılan görüşmelerde, ssç'nin zihinsel gelişiminin
yaşına uygun bir seyir izlediği, sorulan soruları rahatlıkla
algılayıp cevap verebildiği, kurulan uzun cümleleri takip
edebildiği, annesi, babası ya da kardeşi hakkında tanımlamalar
yapması istendiğinde, kolayca kendi cümlelerini oluşturabildiği
gözlenmiştir.

	Ssç'nin fiziksel gelişiminin de içinde bulunduğu gelişim dönemine
uygun olduğu gözlenmiştir.

f

h

 

f

h

	Ssç'nin duygusal gelişimi adına herhangi bir travma ile
karşılaşmadığı, psikiyatrik bir tedavi görmediği ama davaya konu
yaşanılan olaydan olumsuz etkilendiğini belirttiği
anlaşılmıştır.

	Ssç'nin sosyal çevresinin, gerek ailesinin iş ve yaşam ortamı,
gerek okul hayatı sebebi ile herhangi bir olumsuzluk
barındırmadığı anlaşılmıştır.

	

Ailenin Sosyal, Ekonomik Durumu ve Aile Bireyleri Arasındaki
İlişkiler : 

	, sağlık sorunu yok.

	, sağlık sorunu yok.

	, sağlık sorunu yok.

	.

	

SAĞLIK DURUMU: 

	Ssç uzun süreli tedavi gerektidecek, gelişimini olumsuz etkileyecek
herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirtmiştir.

SABIKA DURUMU: 

	Ssç sabıka kaydının bulunmadığını belirtmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 

	Yapılan incelemeler neticesinde, ssç'nin davaya konu olay dışında
bir suç geçmişinin bulunmadığı, suça eğilimini artıracak
herhangi bir risk faktörünün gelişim ortamında bulunmadığı,
davaya konu olayın küçüğün yaşam alanında değil, Ereğli
ilçesinde gerçekleştiği, akran ilişkisi nedeni ile ssç'nin suç
davranışına yöneldiği bu sebeplerle ssç hakkında herhangi bir
koruyucu ve destekleyici tedbirin uygulanmasına gerek olmadığı
düşünülmüştür.

T.C

ZONGULDAK 

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SOSYAL İNCELEME RAPORU 

2014/158 Talimat