Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT    	 	:Av.......

Baro ve Sicil No	: İstanbul Barosu- ......

Adres 	   	  	: ........

MUVAFAKATNAME VERİLEN 

STJ.AVUKAT 		: ...........

Adres 			: ..........

Baro ve Staj Sicil No 	: İstanbul Barosu – Sicil No : ..........

MUVAFAKATNAME KAPSAMI : 

ᔚ㥨ᘀ㥨

h9

h9

h9

h9

h9

& h9

h9

 h9

h9

h9

 h9

h9

gd9

gd9

gd9

gd9

gd9

 vekaletteki; sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra
tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili
duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerinden işleri
yürütebilir.

Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı
avukatlık kanunun 16.maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir.

								 AV. ................