Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT :

Av. ……………………………

Baro ve Sicil No : İstanbul Barosu / ………………

Vergi Dairesi ve Sicil No : Küçükyalı / ……….

Adres : ………………………………………………….

Maltepe / İstanbul

MUVAFAKAT EDİLEN :

Adı ve Soyadı : Av. Stj. …………………

Baro ve Sicil No : İstanbul Barosu / ……………………

Adres : ………………………………………………………………….

Maltepe / İstanbul

MUVAFAKATNAMENİN

KAPSAMI :

Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemeleri’nde
duruşmalara girmeye, keşif işlemlerine katılmaya ve sair vekaletim
bulunan mahkeme kalemlerinde, evrak alıp vermeye, dosya incelemeye,
gerekli gördüklerinden fotokopi almaya, İcra Müdürlüklerinde şahsımız ve
müvekkillerimiz adına başvuru yapmaya, karar talep etmeye, elden takip
etmeye, iflasın ertelenmesi tedbir kararı sunmaya, takibin
durdurulmasını talep etmeye, hacizlerin fekkini talep etmeye, belge
vermeye, fotokopi almaya, verilen cevapları almaya, SGK, Tapu Sicil
Müdürlükleri, Vergi Müdürlükleri, İTO, Belediye Başkanlıkları, Kadastro
Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları ve sair devlet dairelerinde evrak
işlerini yapmaya ve bilcümle evrak takibi yapmasına tarafımdan muvafakat
edilmiştir. İşbu muvafakatname tarafımdan düzenlenmiştir.

Bu muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu’nun 26. Maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir.

  Av………………………