Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         ....... MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Soybağının Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, mevcut nüfus kayıtlarına göre davalıların müşterek
çocukları gibi görünmektedir. Davalılar …/…/… tarihinden beri evlidir.

2-) Kayıtlara göre müvekkilim .../.../... tarihinde doğmuştur. Ancak
müvekkilim sonradan yakın akrabalarından anne-babası gibi gözüken
davalıların çocuğu olmadığını öğrenmiş bulunmaktadır.

3-) Bu nedenle, müvekkilim ile davalılar arasındaki soybağının reddi
için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 291 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, DNA testi, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ile
davalılar arasındaki soybağının reddine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim. …/…/…

 Davacı Vekili

 Av.