Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ANKARA NÖBETÇİ AİLE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :Soyadı değişikliği istemidir.
AÇIKLAMALAR:
1.Müvekkilim ……….. doğumlu ve …… İli, …….. İlçesi …. Mahallesi nüfusuna
kayıtlıdır. Nüfus kaydının incelenmesinden de görüleceği üzere,
evlenmeden önceki soyadı Özen olup,Kozanoğlu boşandığı eşinin soyadıdır.
2. Müvekkilim eski eşi ile müşterek çocuğu olan ….. doğumlu …….’in,
yaşının küçüklüğü nedeniyle, boşanma davası sırasında ve hemen
sonrasında soyut bir kavram olan boşanma olgusunu idrak edemeyeceğini ve
bu nedenle anne ile çocuğun soyadlarının farklı olmamasının, durumu
kavrayabilecek olgunluğa gelene kadar bir gereklilik olduğunu düşünmiş
ve eski eşiminin verdiği muvafakat ile boşanmadan sonra evlilik soyadını
kullanmaya devam etmiştir.
3. Müşterek çocuk ……. şu anda ….. yaşını bitirmiş olup anne ve babasının
boşandığını bilmektedir ve herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın bu süreci
aşmıştır. Eski eşin soyadını kullanmakta ne Müvekkilimin, ne eski eşin,
ne de müşterek çocuk Mert’in maddi ya da manevi bir yararı görmesi söz
konusudur. Müvekkilim artık bir takım anlaşmazlıklar sonucu boşlanılan
eski eşin soyadını bu nedenle daha fazla taşımak istememektedir.

4. Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım ve re’sen gözetilecek
nedenlerle, benim için hem kariyerim açısından madden, hem de özel
yaşantım bakımından manen taşıması ağır bir yük haline gelmiş ………
soyadının değiştirilerek önceki soyadım olan ………..’i kullanmama, nüfus
kaydımın bu şekilde tashihine karar verilmesi amacıyla yargı yoluna
başvurulması zarureti hasıl olmuştur.
KANITLAR : Nüfus kayıtları, tanık ve sair her türlü yasal kanıt.
SONUÇ VE İSTEM : Açıklanmaya çalışılan ve re’sen gözetilecek nedenlerle
Müvekkilimin ……… olan soyadının …………. olarak değiştirilmesine karar
verilmesini fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile bilvekale
saygıyla talep ederim.

  Davacı Vekili

Av. .

Ekler:1- Vekâletname örneği,

2-Boşanma ilamı sureti,

3- Nüfus Kayıt örneği,