Giriş yap
Kayıt ol

        İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

									  

DOSYA NO.............: E.

ŞİKAYETÇİ...............: 

VEKİLİ.....................:

SANIK-BORÇLU….:

SUÇ...........................:Taahhüdü ihlal.

SUÇ TARİHİ………:

KONU.......................:Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın
HAPİS CEZASI ile cezalandırıl-

                  masına karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR.................:1-Sanık-borçlu hakkında, müvekkilin
alacağından dolayı Gediz İcra Müdürlüğünün ........ E.sayılı
dosyası ile takibe geçilmiştir. Takip kesinleşmiştir.

			 2-Daha sonra ......... tarihinde borçlunun evine hacze gidilmiş,
borçlu haciz sırasında borcunu ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
Ancak sanık-borçlu ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği borcunu haklı
bir sebep bulunmaksızın hala ödememiştir. Bu husus icra
dosyasından da anlaşılacaktır.

			 3-Böylece borçlu, İİK.nun 340.maddesini ihlal etmiş
bulunduğundan, Mahkemenize işbu şikayetin yapılması zorunlu
olmuştur.

EBEPLER..:İİK.nun 340.md., kanun ve içtihatlar.

DELİLLER....................:Gediz İcra Müdürlüğünün
.............. E.sayılı,nüfus kaydı,vs.kanuni her türlü delil.

NETİCE VE TALEP.....:Yukarıda açıklanan sebeplerle,

			   Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın HAPİS CEZASI ile
cezalandı-

                     rılmasına, yargılama
giderleri ile ücreti vekaletin sanığa yükletilme-

                     sine karar verilmesini
vekaleten talep ederiz.

								       04.03.2013

Duruşma Gününü Aldım					      Şikayetçi Vekili	

04.03.2013						.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78