Giriş yap
Kayıt ol

        	        ………. ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                         ELİYLE

               ……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO	             :  E.

							

BEYANDA BULUNAN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS		 : 

KONU			      :  E.Nolu dosyanızdan Şirketimize gönderilen 1.
Haciz İhbarnamesine itiraz edilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR		: 

         Müdürlüğünüz nezdinde bulunan yukarıda dosya
numarası belirtilen takip dosyanızdan tarafımıza tebliğ edilen
borçluya ait haciz ihbarnamesi tarafımızca tebellüğ edilmiş olup,
borçlunun, Şirketimizden herhangi bir hak ve alacağı, istihkak veya
hak edişi mevcut değildir.

          Bu sebeple 1. haciz ihbarnamesine itiraz ediyoruz.

h

(

*

¶

ä

ö

¶

h

          Borçlunun Şirketimizden herhangi bir alacağı
bulunmadığını bilgilerinize arz ederiz. 23/10/...		          

                                    
         İtiraz Eden 

                                  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78