Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

       

                                    
                                    
                                    
         

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Sıra cetveline itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkilimizin iflası istenen davalı .....'dan alacağı
bulunmaktadır.

2- İflasın açılması ile birlikte 3 adet çekten kaynaklanan toplam
..... alacak müvekkilimiz tarafından iflas masasına yasal süresinde
bildirilmiştir.

3- İflas idaresi tarafından, müvekkilimize ait alacak zaman
aşımına uğraması nedeni ile sıra cetveline alınmamıştır.

–

š

¬

°

²

–

¬

 Müvekkilimizin alacağının kabulü ile sıra cetveline dahil
edilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK m.235, BK, TTK.

HUKUKİ DELİLLER          : Sıra cetveli, çek asılları
ve her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ                   : 10
Gündür.       

SONUÇ VEİSTEM               : Açıklanan nedenlerle
müvekkilimin alacağının kabulü ile masanın bu alacağı ödemeye
mahkum edilmesine, yani sıra cetvelinin buna göre düzeltilmesine
karar verilmesini talep ederiz.

 

                                    
                                    
                                Davacı
Vekili

                                    
                                    
                            Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78