Giriş yap
Kayıt ol

        ....... İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : …/…/… Tarihinde Yapılan Toplu Ara
Sınavında Verilen Notun İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim … Üniversitesi … Fakültesinde … sınıf
öğrencisidir. Müvekkilimin numarası …’dır.

2-) Müvekkilimin sınavı iyi geçmiştir. … - … arasında not
beklemesine rağmen sınavdan … gibi çok düşük bir not
almıştır. Müvekkilim … Dekanlığı’na maddi hata dilekçesi ile
başvurmuş fakat olumlu bir sonuç alamamıştır.

3-) Bu nedenlerden dolayı dava açmamız önem arz etmektedir.

z

‚

.

8

¦

Æ

î

ò

|

0

¨

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 K. m. 2 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Sınav
kağıdı, cevap anahtarı, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

CEVAP
SÜRESİ                               :
 30 gündür.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin sınav kağıdının
bilirkişi marifetiyle incelenmesine, sınav notunun iptaline,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78