Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA 23. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

   										 

Dosya No			: 

ŞİKATETTEN FERAGAT

EDEN	 MÜŞTEKİ			: 

  

VEKİLİ				: Av.

SANIKLAR				 : 

				 

 

KONU				 : Şikayetten feragat (vazgeçme) beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR     		:

1-) Yukarıda esas numarası ile belirtilen işbu dosyada sanıklar
(..............) hakkındaki şikayetimizden feragat ediyoruz.

2-) Dolayısıyla açılmış olan davanın tüm hukuki neticelerinden
feragat ettiğimizi beyan ediyoruz.

¬

®

0

®

´

>*. İstemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını vekil olarak saygı
ile talep ederim.20.03.14

				

						        		    Feragat Eden Vekili

						                      Av.