Giriş yap
Kayıt ol

        …  HAKİMLİĞİ'NE

                                    
                                    
                                    
         

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ          :

DOSYA NO                           :

YAKINAN                             :

VEKİLİ                                
  :

KONU                                  
  : Şikayetimizin kabul edilerek icra müdürünün …/…/…
tarihli

                                    
             kararının kaldırılması talebimizdir.

        

AÇIKLAMALAR                 :

1-Borçlunun müvekkilimize vermiş olduğu ve süresinde ödemediği,
… tarihli ve … bedelli senedi …' nün … Esas sayılı dosyası
ile icraya koymuş bulunmaktayız.

T

ž

®

°

Ì

è

ê

ì

ð

$

(

ž

°

ì

$

 Takip kambiyo senetlerine mahsus takip olmasına ve borçluya 163
ödeme emri gönderilmesine karşılık, borçluya ../../.... tarihinde
yapılan tebligatla birlikte borçlunun usule aykırı olarak İcra
Müdürlüğüne yaptığı itiraz üzerine takip İcra Müdürlüğü
tarafından durdurulmuştur.

3-İcra müdürlüğünün işlemi yasal değildir.

4-İcra müdürünün işlemini şikayet ediyor ve kaldırılmasına
karar verilmesini istiyoruz.

   

SONUÇ VE İSTEM            : İcra müdürlüğünün
yasaya aykırı vermiş olduğu takibin durdurulması kararının
kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

                                    
                                    
                                 Yakın
an Vekili

                                    
                                    
                             Av.  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78